Oferta

Kompleksowe usługi księgowe

 
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji VAT,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • sporządzenie i elektroniczna wysyłka deklaracji, w tym JPK,
  • sporządzanie sprawozdań GUS.
  • prowadzenie akt osobowych,
  • sporządzanie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnianiem, zwalnianiem i trwającym stosunkiem pracy,
  • sporządzanie ewidencji czasu pracy,
  • rozliczanie należnych urlopów,
  • sporządzanie harmonogramów pracy,
  • sporządzanie list płac,
  • wyliczanie wynagrodzeń za czas choroby i urlopu,
  • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
  • rozliczanie umów zleceń i o dzieło, sporządzanie rachunków,
  • sporządzanie deklaracji PIT-4R, PiT-8AR, PIT-11
  • naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
  • wdrażanie modułów księgowych systemów wspomagających zarządzanie,
  • ustalanie algorytmów przenoszenia danych do modułów FK,
  • tworzenie procedur w zakresie obiegu dokumentów księgowych w firmach,
  • opracowywanie zakładowego planu kont,
  • opracowywanie polityki rachunkowości.
  • nadzór nad działami księgowości i kadr w przedsiębiorstwach,
  • pomoc w organizowaniu działów księgowości,
  • pomoc w zakładaniu i rejestracji firmy,
  • sporządzanie wniosków kredytowych.
  • wyprowadzanie zaległości i korygowanie błędów,
  • sporządzanie analiz i zestawień wg potrzeb Klientów,
  • obsługa biurowa.