O nas

O nas

Firma Usługi finansowe i księgowe FK powstała w 2001 roku.

Oferujemy kompleksową obsługę księgową, podatkową i kadrowo-płacową podmiotów gospodarczych na terenie całego Śląska. Nasze usługi dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów. Reprezentujemy naszych klientów przed Urzędami Skarbowymi i ZUS.

Firma posiada wydane przez Ministra Finansów świadectwo kwalifikacyjne nr 19121/00 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Warunki współpracy

Usługi świadczymy na postawie umowy zawieranej na okres 12 miesięcy i gwarantujemy stałą cenę na czas trwania umowy pod warunkiem niezmiennej ilości dostarczonych dokumentów.

Każdemu klientowi udostępniamy dostęp on-line do aplikacji saldeo, umożliwiającej m.in. wystawianie faktur, kontrolowanie rozrachunków i dostęp do podsumowania księgowego za poprzedni miesiąc.

Dokumenty można nam dostarczać osobiście, pocztą, kurierem lub odbieramy je od klientów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, nie później niż do 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu obliczeniowym.

Przekazujemy informacje:

  • - o wysokości zobowiązań wobec ZUS do 8-go każdego miesiąca
  • - o wysokości zobowiązań wobec US z tytułu podatków PIT, CIT i VAT do 10 dni od dnia przekazania kompletu dokumentów za dany miesiąc
  • - o wysokości wynagrodzeń do ostatniego dnia roboczego miesiąca za dany miesiąc

FK Dydoń